Máy bơm chìm nước thải Pentax Model DCT1000 (54 m3/h)

43.400.000,0

Bơm chìm nước thải Pentax Model DCT1000
Máy bơm chìm nước thải Pentax Model DCT1000 (54 m3/h)

43.400.000,0

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Danh mục: