Khi mua bơm tại Roto, sản phẩm được bảo hành 1 năm kể từ ngày cung cấp máy bơm hoặc ngày mua (tùy theo mức nào thấp hơn). Bảo hành máy bơm bao gồm các dịch vụ: 

– Dịch vụ kiểm tra bơm tại hệ thống

– Dịch vụ nhắc nhở trong trường hợp khẩn cấp

– Đề xuất phụ tùng & sẵn có.

Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn các dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng máy bơm ngoài thời gian bảo hành của hãng. 

– Tên: 

– Công ty: 

– Email: 

– Số điện thoại: 

– Hỗ trợ kỹ thuật: