Công nghiệp dược phẩm

Bơm Roto đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu bơm cho ngành công nghiệp mỹ phẩm và dược phẩm được đáp ứng bằng cách cung cấp các tiêu chuẩn vệ sinh cao nhất. Bơm Roto có khả năng xử lý bột nhão dày và chất lỏng có độ nhớt cao.

LĨNH VỰC ỨNG DỤNGLOẠI BƠM
DMWF
Bùn thuốc số lượng lớn 
Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm 
Thuốc mỡ & dầu dưỡng
Chất lỏng Selen 
Xi-rô