Flip book element

Bơm bánh răng ăn khớp ngoài Roto HFA250AAA0XX

22,000,000 

Hiệu: Bơm Roto-India

Model: HFA250AAA0XX

Chủng loại: Bơm bánh răng

Thông số kỹ thuật

 • Lưu lượng: 18 m3/h
 • Cột áp: 10 Bar
 • Độ nhớt chất bơm (Max): 500cSt
 • Chất bơm: Dầu nhớt, dầu thủy lực vv..
Mã: Roto HFA250AAA0XX Danh mục: , Từ khóa: , ,
Đọc tiếp

Bơm bánh răng ăn khớp ngoài Roto HFA251AAA0XX

29,300,000 

Hiệu: Bơm Roto-India

Model: HFA251AAA0XX

Chủng loại: Bơm bánh răng

Thông số kỹ thuật

 • Lưu lượng: 21 m3/h
 • Cột áp: 10 Bar
 • Độ nhớt chất bơm (Max): 500cSt
 • Chất bơm: Dầu nhớt, dầu thủy lực vv..
Mã: Roto HFA251AAA0XX Danh mục: , Từ khóa: , ,
Đọc tiếp

Bơm bánh răng ăn khớp ngoài Roto HSXFA050ABBSXX

14,883,264 

Hiệu: Bơm Roto-India

Model: HSXFA050ABBSXX

Chủng loại: Bơm bánh răng

Thông số kỹ thuật

 • Lưu lượng: 1 m3/h
 • Cột áp: 10 Bar
 • Độ nhớt chất bơm (Max): 500cSt
 • Chất bơm: Dầu nhớt, dầu thủy lực vv..
Mã: Roto HSXFA050ABBSXX Danh mục: , Từ khóa: , ,
Đọc tiếp

Bơm bánh răng ăn khớp ngoài Roto HSXFA075ABBSXX

15,586,877 

Hiệu: Bơm Roto-India

Model: HSXFA075ABBSXX

Chủng loại: Bơm bánh răng

Thông số kỹ thuật

 • Lưu lượng: 2 m3/h
 • Cột áp: 10 Bar
 • Độ nhớt chất bơm (Max): 500cSt
 • Chất bơm: Dầu nhớt, dầu thủy lực vv..
Mã: Roto HSXFA075ABBSXX Danh mục: , Từ khóa: , ,
Đọc tiếp

Bơm bánh răng ăn khớp ngoài Roto HSXFA100ABBSXX

19,627,344 

Hiệu: Bơm Roto-India

Model: HSXFA100ABBSXX

Chủng loại: Bơm bánh răng

Thông số kỹ thuật

 • Lưu lượng: 3 m3/h
 • Cột áp: 10 Bar
 • Độ nhớt chất bơm (Max): 500cSt
 • Chất bơm: Dầu nhớt, dầu thủy lực vv..
Mã: Roto HSXFA100ABBSXX Danh mục: , Từ khóa: , ,
Đọc tiếp

Bơm bánh răng ăn khớp ngoài Roto HSXFA150ABBSXX

24,228,864 

Hiệu: Bơm Roto-India

Model: HSXFA150ABBSXX

Chủng loại: Bơm bánh răng

Thông số kỹ thuật

 • Lưu lượng: 6 m3/h
 • Cột áp: 10 Bar
 • Độ nhớt chất bơm (Max): 500cSt
 • Chất bơm: Dầu nhớt, dầu thủy lực vv..
Mã: Roto HSXFA150ABBSXX Danh mục: , Từ khóa: , ,
Đọc tiếp

Bơm bánh răng ăn khớp ngoài Roto HSXFA201ABBSXX

31,770,288 

Hiệu: Bơm Roto-India

Model: HSXFA201ABBSXX

Chủng loại: Bơm bánh răng

Thông số kỹ thuật

 • Lưu lượng: 12 m3/h
 • Cột áp: 10 Bar
 • Độ nhớt chất bơm (Max): 500cSt
 • Chất bơm: Dầu nhớt, dầu thủy lực vv..
Mã: Roto HSXFA201ABBSXX Danh mục: , Từ khóa: , ,
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.