Mỹ phẩm & Thảo dược 

Bơm Roto có khả năng cung cấp đo sáng chính xác và lưu lượng phù hợp các chất bơm ứng dụng được sử dụng hiệu quả trong ngành công nghiệp mỹ phẩm. Bơm có thể chuẩn bị hỗn hợp sản phẩm với tỷ lệ chính xác đồng thời đảm bảo an toàn vận hành, độ bền cao, chi phí vòng đời thấp. 

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG
LOẠI BƠM
DMWF
Kem
Nhũ tương lỏng nặng 
Chất lỏng trang điểm 
Lotion tập trung 
Chất lỏng Selen