Bơm định lượng trục vít High Flow HPC-121CF1.5

31,000,000 

Model HPC121CF1.5

– Lưu lượng: 2 m3/h

– Áp suất: 3 bar

– Chất bơm: Polymer

– Độ nhớt: 500cSt

– Tỉ trọng chất bơm: 1.05

– Nhiệt độ làm việc: 30oC

– Cổng hút/ xả: DN32 x DN3