Bơm thùng phuy Piusi Drum EX50 K33 230/50

18,240,000