Các dòng máy bơm Roto được sử dụng rộng rãi và hiệu quả trong các ngành, lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống đặc biệt là các ngành sản xuất công nghiệp